Diensten

Praktische hulp

Na een overlijden kunnen nabestaanden in een wereld van formulieren belanden waarin men de weg niet kent. Dit kan voor onrust zorgen. De nazorgmedewerkers maken hen dan graag wegwijs. Ze zijn op de hoogte van de rechten en plichten van nabestaanden. Bovendien zijn zij goed op de hoogte van de voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Ze bieden hulp bij het regelen van administratieve, financiële en maatschappelijke zaken rondom een overlijden. De hulp is op maat gesneden en wordt gegeven in de eigen vertrouwde omgeving in een sfeer van respect en geheimhouding.

Na ons bezoek mogen nabestaanden altijd bellen als er zich nieuwe vragen of onzekerheden voordoen. Dit wordt vaak als ondersteunend ervaren en gewaardeerd.

Bij de volgende zaken kunnen we adviseren of hulp bieden:

 

Emotionele steun

Rouwen is een normale reactie van mensen die iemand verloren hebben waarmee ze verbonden waren. Het is een periode waarin nabestaanden zich bevinden tussen het vertrouwde oude en onbekende nieuwe leven. Een tijd waarin emoties elkaar afwisselen en de verwarring groot kan zijn.

Niets is meer vanzelfsprekend en alles lijkt op losse schroeven te staan.

De ervaring leert dat er een preventieve werking kan uitgaan van een ordenend gesprek in deze eerste fase van rouw. Een gesprek waarin niet alleen de laatste fase van eventuele ziekte en het sterven maar ook het levensverhaal van betrokkenen aan bod komt. Afgestemd op datgene wat de nabestaande aangeeft.

Door alle mogelijke gevoelens en gedachten te erkennen en samen in perspectief te plaatsen krijgen nabestaanden bevestiging en vaak meer vertrouwen in zichzelf.